Verslag weekend Malle 13-15 september 2019
---- | terug | ----

vrijdag 13 september 2019
De 18 deelnemende instellingen werden verwacht vanaf 13u15 op de parking van Café Trappisten te Malle.
Druppelsgewijs kwamen ze aan en bijna iedereen was op tijd om te starten met de eerste aktiviteit van het weekend,
de trappistenwandelig met een klein ommetje, een bezoek aan de Sint Pauluskerk.
Trappistenwandeling
Een bezoek aan de abdij en brouwerij was niet mogelijk,
wel een wandeling rond de abdij,deze werd gesticht in 1794 en is eigenlijk een cistercienzen klooster.
Het werd dus een wandeling met onderweg genummerde paaltjes met uitleg over het leven van de monniken
en de geschiedenis van de abdij, alsook over de oorsprong van de trappistenbieren Dubbel en Tripel.
Sint Pauluskerk
De in 1967 gebouwde kerk werd ontworpen door architect Marc Dessauvage (uit Moorslede).
Een Dessauvagekerk lijkt vaak op een uit de kluiten gewassen modern huis. Ze wil ook uitdrukkelijk huis zijn.
Alles ademt uiterste eenvoud. Wie hier verheffing zoekt, komt door de lage plafonds bedrogen uit.
Het lijkt of de architect, die vooral in de jaren 1960 actief was,
volmaakt de visie van het Tweede Vaticaans Concilie aanvoelde.
De Kerk ontdaan van privilegies, kerken die ook voor andere doeleinden kunnen worden aangewend.
Door de plaatselijke gids(conservator) kregen we een rondleiding en zelfs een deuntje op het orgel hoorde er ook bij.
Na onze wandeling werd er genoten van het mooie weer en een trappist.
(voor sommigen toch) die ons een goede nachtrust verzekerde.

zaterdag 14 september 2019
8u45, openingswoord door de inrichters met de dagindeling voor de komende twee dagen,
bestaande uit een fietstocht,
drie begeleide bezoeken: Tornadotoren, Kasteel van Renesse en de Scherpenbergmolen,
film over de trappistenabdij, avondmaal in Café Trappisten.
Het programma was dus goed gevuld.
De groep werd op vrijwillige basis in 2 verdeeld en het programma kon starten.
De middagpauze werd voorzien rond 13u30,
waar we konden genieten van de meegebrachte picknick of iets konden nuttigen in de plaatselijke horeca.
Na de pauze werden de groepsbezoeken omgewisseld,

Groep één, bezoek aan de Tonadotoren.
Groep twee, bezoek aan het Kasteel van Renesse.
Tornadotoren:
(via knooppunten)
Start groep één naar de toren, maar na een paar 100m de eerste stop, Nadine moest opgebazen worden...,
Frans heeft er zich over ontfermd en blijkbaar heeft Nadine nog nooit zo hard geweest...
vervolg van de rit en na een 12 tal km zonder oponthoud, kwamen we aan bij de toren.
De gids ter plaatse, bracht ons op de hoogte van de ramp die er zich voltrok op 25 juni 1967 in Oostmalle.
Een tornado met windsnelheden tot 260km/uur verwoeste de helft van het dorp in amper 2 minuten.
Het schip van de Sint-Laurentiuskerk werd volledig verwoest en de spits werd van de kerktoren geblazen.
Als bij wonder vielen er geen doden maar wel veel gewonden.

Kasteel van Renesse:
De oorspronkelijke burcht werd in de 15e eeuw gebouwd door Willem van Berchem.
In 1542 werd deze burcht verwoest door Maarten van Rossum.
Jan van Renesse bouwde enkele jaren later het huidige kasteel en de bijgebouwen. Bouwmeester was Hendrik Lambrechts.
Heel wat belangrijke personen kwamen er op bezoek, zoals keizer Karel V, Willem de Zwijger en Margaretha van Parma.

De daaropvolgende eeuwen werd het kasteel meermaals geplunderd en gebruikt als verblijfplaats voor strijdende troepen.
Ten slotte raakte het in verval. In 1793 werden het opperhof en de hoeve afgebroken.
In 1920 werd het kasteel gerenoveerd in Vlaamse neorenaissancestijl.
In 1941 werd een deel van de westelijke vleugel stuk gebombardeerd door de Britten.
Dit deel werd niet gerestaureerd.
Later werd graaf Thierry de Renesse eveneens burgemeester van Oostmalle.
Na zijn dood in 1973 begonnen onderhandelingen over de aankoop van het kasteel door de gemeente.
In 1983 kocht de gemeente het kasteel en een deel van het domein. Het Vlaams Gewest kocht de resterende 33 hectare.
In 1985 werd het beheer van het kasteel en het hele domein overgedragen aan de speciaal daarvoor opgerichte
VZW Domein de Renesse.
Sinds 1982 is het kasteel beschermd als monument.

We werden door onze gids op sleeptouw genomen doorheen het kasteel
(uitgezonderd één zaal waar een rouwmaltijd bezig was) en konden dus genieten van een prachtig stukje verleden.
Vervolgens fietsten we terug via knooppunten naar onze mh's

Film en avondmaal in Café Trappisten:
Rond 19u30 schoven we aan in een zaaltje palend aan het café,
om een 15min. durende film te bekijken over de trappistenabdij en de bieren.
Wat leerden we daaruit...nen trappist NOOIT koud drinken,
(bij te koud verdwijnen de meeste smaken) wat we inderdaad vaststelden bij de volgende consumaties.

Het avondmaal die volgde, met de keuze tussen vlees en vis viel bij de meesten in de smaak.
Na nog wat parabel werd onze slaapstede opgezocht.

zondag 15 september 2019
Omstreeks 08u00, wat nogal redelijk vroeg was,gezien de omstandigheden van de dag ervoor,
kregen we bezoek van de warme bakker, die ons voorzag van lekkere broodjes.
Na het verorberen van onze maaltijd volgde nog een laatste bezoek voor het afsluiten van het weekend.
Scherpenbergmolen:
Terug werd er verdeeld in 2 groepen en met de fiets werd de verplaatsing gemaakt.
De Scherpenbergmolen in Westmalle in de Belgische gemeente Malle is een maalvaardige windkorenmolen.
De molen werd door de broers Joannes en Petrus Mullenbrück (Meulenbroeck) in 1843 gebouwd
op de eigendom De Jaentjes.
Joannes werd molenaar van de Scherpenbergmolen, terwijl Petrus later verhuisde naar Ossendrecht in Nederland
om zich daar als molenaar te vestigen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de molen stilgelegd, en in 1961 raakte hij in onbruik.
De Scherpenbergmolen is een beschermd monument sinds 13 maart 1979.
Iedere zondag tussen 13:30 en 17 uur draait de molen, en maalt dan graan voor veevoeder.
De Scherpenbergmolen kan tussen de 600 en 700 kg graan per dag malen.
Door onze plaatselijk gids, die soms naar zijn eigen zeggen "zijn gedachten een beetje moest ordenen",
werden dus volledig op de hoogte gebracht over het leven als molenaar en de werking van de windkorenmolen.
Terug op de fiets richting zwerfwagens en elk zijn eigen weg zoekend terug naar huis.

 

Met dank aan de weergoden,
maar vooral dank aan de inrichters,
Frans & Greta + Fernand & Mia
die ons een prachtig weekend bezorgden.


Rudy/Kristien

---- | naar boven | ----
deze pagina werd laatst aangepast op: 11.10.19 - Minimum 800x600 beeldschermresolutie