Goedkeuring deelnemersvoorwaarden

Bij bevestiging van dit weekend, verklaart de deelnemer zich akoord
met de deelnemersvoorwaarden, die je hier nog eens kan nalezen:

 
Inschrijvingsvoorwaarden
Gedragscharter voor deelname aan activiteiten in PDF-formaat
Algemene voorwaarden onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling
 
Pasar "Zwervers Kortrijk", is een afdeling van de sociaal-culturele vereniging PASAR vzw
met zetel te Haachtsesteenweg 579 - 1030 Brussel.
Hierdoor valt de afdeling onder toepassing van het decreet van 4 april 2003
betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
De afdeling geniet ingevolge deze erkenning van de vrijstelling
van de verplichting van een reisbureauvergunning.
(decreet van 2 maart 2007).
Voor akkoord:
deze pagina werd laatst aangepast op: 24.06.23 - Minimum 800x600 beeldschermresolutie